Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Säännöt

Siirry alas

Säännöt Empty Säännöt

Viesti kirjoittaja Khar lähetetty To Loka 24, 2013 1:46 am

Like a Star @ heaven Säännöt pähkinänkuoressaLike a Star @ heaven 


  • rekisteröidy ja esittäydy saadaksesi luku- ja kirjoitusoikeudet eri alueille
  • muunsukupuolisille on avoimen alueen lisäksi rajattu keskustelualue, pyydä modeilta oikeudet erikseen
  • jos koet, ettet tunne oikeita termejä, osoita halusi oppia niitä; jos koet jonkun käyttävän vääriä termejä tai puhuvan loukkaavasti, oleta tämä ennemmin tietämättömäksi kuin pahantahtoiseksi
  • osallistu rohkeasti keskusteluun, kerro kokemuksia, kysy ja kommentoi, väittele ja vuodata, fanita ja valita
  • älä trollaa, floodaa, vähättele muiden kokemuksia, hyökkää, toimi identiteettipoliisina, outtaa tai loukkaa kenenkään yksityisyydensuojaa, foorumilaisten sen enempää kuin ei-foorumilaistenkaan
  • pyri olemaan loukkaamatta ja loukkaantumatta, kohtaa konfliktit suoraan ja ilmaise tunteita avoimesti
  • viittaa toisiin foorumilaisiin ainoastaan nimimerkeillä, äläkä siteeraa foorumilla käytyjä keskusteluja foorumin ulkopuolella niin, että niistä käy ilmi kenenkään henkilöllisyys tai mahdollisesti muualla käytössä oleva nimimerkki
  • väärinkäytökset ja vakavat rikkomukset johtavat toimenpiteisiinLike a Star @ heaven Tervehdys Sukupuolikuusta!Like a Star @ heaven 


Sukupuolikuu toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka identifioituvat transsukupuolisiksi, transtaustaisiksi ym., tai kokevat kuuluvansa mihin tahansa sukupuolivähemmistöön, tai jotka kyseenalaistavat sukupuoltaan tai jotain sen osa-alueista. Foorumia ei ole tarkoitettu cissukupuolisille, eli henkilöille, jotka kokevat heille syntymässä määritetyn sukupuolen itselleen sopivaksi ja "elävät sen määrittämässä roolissa" – esim. seksuaalivähemmistöihin kuuluville cisihmisille on useita keskustelualueita ja -foorumeita, joihin kehotamme mieluusti liittymään.

Luku- ja kirjoitusoikeudet Sukupuolikuuhun saa rekisteröitymisen jälkeen vasta, kun on kirjoittanut itsestään pienen esittelytekstin siihen erikseen varattuun ketjuun. Esittelytekstiksi riittää lyhyt yleiskuvaus itsestä sekä syy siihen, miksi on foorumille rekisteröitynyt. Tällä säännöllä varmistamme, että foorumin keskustelut säilyvät luottamuksellisina sekä ehkäisemme trollausta, stalkkausta ja chasereita. Itsestään ei tarvitse eikä kannata paljastaa intiimejä yksityiskohtia sen enempää kuin haluaa. Toisena ihmisenä esiintyminen puolestaan on lainvastaista.

Monilta tahoilta esitetyistä toiveista johtuen olemme sisällyttäneet foorumille myös rajatun alueen muunsukupuolisille eli binäärin ulkopuolelle asettuville. Rajauksella pyritään rohkaisemaan identiteettinsä monimutkaiseksi kokevia, systeemin ulkopuolelle jääviä henkilöitä hakemaan vertaistukea. Koska kaikki muunsukupuoliset eivät koe tarvetta suljetulle yhteisölle, foorumilla on myös kaikille rekisteröityneille jäsenille tarkoitettu muu-osio. Emme ylläpidon puolesta halua rakentaa muuria binäärin ja ei-binäärin välille, ja rohkaisemme myös muunsukupuolisia kertomaan kokemuksistaan ja jakamaan näkemyksiään yleisillä osioilla.

Foorumin pääpaino on sukupuoleen liittyvissä keskusteluissa, kokemuspohjaisen tiedon jakamisessa ja vertaistuen vuorovaikutteisessa hakemisessa. Jotta tietoa olisi helppo tarkastella, olemme jaotelleet foorumin tieto-osuuteen ja keskusteluosuuteen. Ylläpito pyrkii sisällyttämään tietopaketteihin runsaasti lähteitä sekä pitämään faktat ajan tasalla.

Ainoastaan tieto-osio on julkinen kaikilta osin, eikä sille voi suoraan kommentoida, jotta sivun navigoitavuus ei kärsisi ja jotta käyttäjien nimimerkit pysyisivät foorumin sisäisinä. Tieto-osion kommentointiin ja muutosehdotuksiin on erillinen alueensa, jonne kirjoittamalla kaikki foorumin jäsenet pääsevät osaltaan varmistamaan yleistietojen paikkansapitävyyttä.

Sukupuoleen liittyvän keskustelun lisäksi kannustamme kaikenlaiseen yhteisöllisyyteen, vertaistukeen, kokemusten jakamiseen ja vertailuun, jutteluun ja väittelyyn mistä tahansa foorumilaisia kiinnostavasta.

Tärkein keskustelusääntö on foorumilaisten keskinäinen kunnioitus ja yksityisyydensuojan ylläpitäminen. Toisiin foorumilaisiin on viitattava näiden nimimerkeillä, ja muista foorumilaisista puhuminen sekä erityisesti heidän henkilöllisyyteensä ja henkilötietoihinsa viittaaminen ilman asianomistajien selkeästi ilmaistua lupaa on kielletty. Edes omaehtoista omien henkilö- ja yhteystietojen jakamista emme voi suositella, blogin tai sähköpostiosoitteen jakamista lukuun ottamatta. Toivomme foorumilla käytyjen keskustelujen pysyvän foorumin ulkopuolisilta anonyymeina; keskusteluista sopii tietysti puhua ja niihin voi viitata foorumin ulkopuolella, mutta nimet ja/tai nimimerkit ja tarkat yksityiskohdat on hyvien tapojen mukaisesti jätettävä pois.

Kaikenlainen identiteettipoliisina esiintyminen on Sukupuolikuun hengen vastaista ja ehdottomasti kiellettyä. Jokaisella yksilöllä on itsemäärittelyoikeus, ja siinä missä toisia voi pyrkiä auttamaan löytämään oikeita sanoja ja termejä, joilla itseään ja toisiaan kuvata, ei kukaan henkilö tai mikään taho voi asettaa henkilöä laatikkoon, johon tämä itse ei koe kuuluvansa. Samaten on ymmärrettävä, että tietyt sanat ja termit sisältävät latauksen, joka saattaa vaikuttaa siihen, miten kukin kyseiseen termiin suhtautuu, mutta se ei muuta sanan tai termin merkitystä tai kuvailevuutta. (Esimerkki: jotkut cissukupuoliset tuntuvat vierastavan heistä käytettävää määritelmää cissukupuolinen, vaikka sanaan itseensä ei sisälly latausta, vaan kuvailua.) Loukkaavaa sanastoa ei kenestäkään toisesta ihmisestä foorumilla käytetä. Foorumilaisten on sallittua kehottaa toisiaan harkitsemaan käyttämäänsä termistöä uudelleen. (Esimerkki: kenellä tahansa on täysi oikeus kutsua itseään ns. voimautetuilla sanoilla, jotka ovat perinteisesti latautuneita, ristiriitaisia ja/tai halventavia, kuten tr***, hintti, lutka; muihin ihmisiin, foorumilla tai sen ulkopuolella, ei näillä sanoilla viitata koskaan.)

Suosittelemme, että erityisen arkojen aiheiden yhteydessä käytetään jonkinlaista etukäteisvaroitusta, jotta tiettyjen ongelmien kanssa kamppaileva ei helposti eksyisi ei-toivotuille teille. (Esimerkki: kertomukset syömishäiriökäyttäytymisestä, vihamotivoituneen väkivallan uhriksi joutumisesta tai pitkät dysforiavuodatukset.) Pelkkä “Varoitus!” sekä lyhyt lisämäärittely sisällöstä riittää, eikä käyttäjiä toisaalta aseteta edesvastuuseen aroista aiheista puhumisesta sillä perusteella, että jollekulle toiselle saattaa tulla siitä paha mieli. Viestiketjun sisällä osan kommentista piilottamiseen voi myös käyttää viestikentän ylänurkan Juonipaljastus-toimintoa. Jokainen on foorumilla lopultakin ensisijaisesti itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, ja haluamme, että foorumilla on mahdollisuus puhua ja avautua kaikesta, mikä kunkin käyttäjän elämään liittyy.

Foorumilaisten keskinäisen kunnioituksen periaatteen mukaista on myös pyrkiä olemaan loukkaantumatta. Tunteitaan on saatava ilmaista suoraan, eikä viestin merkittävyys vähene tai poistu siitä, että se sisältää tunnelatauksen, mutta turhien henkilöriitojen välttämiseksi on hyvä säädellä omaa ulosantiaan myös tunteiden kuumetessa. Jos huomaat reagoivasi toisen käyttäjän kirjoitukseen voimakkaan negatiivisesti, sulje selain hetkeksi ja anna tunteiden terävimmän kärjen tasoittua ennen kuin vastaat. Palaa sitten keskusteluun, kerro avoimesti, mikä reaktion aiheutti ja miksi, ja jatka rakentavaan sävyyn.

Kunnioitus ei tarkoita sitä, että kaikkien tällä foorumilla olisi oltava asioista samaa mieltä, tai että olisi aina pyrittävä kompromissiin. Väittelyt ovat ehdottomasti sallittuja niin kauan, kun kyse on väittelystä eikä loanheitosta. Floodaamiseen, nimittelyyn ja muuhun pöljäilyyn puututaan. Hyvä väittely koostuu oman mielipiteen kertomisesta ytimekkäästi ja selkeästi sekä mielipidettä tukevien taustatietojen esittämisestä. Vastaväittäjä lukee esitetyn mielipiteen ja silmäilee taustatiedot, ja esittää sitten vastaväitteensä samojen periaatteiden mukaisesti. Argumentaatiovirheisiin ei ylläpidon puolesta puututa, ellei edellämainittua loanheittoa ja persoonaan kohdistuvaa verbaalista pahoinpitelyä ala ilmetä. Pitkittyneet kahdenkeskeiset keskustelut toivotaan käytävän pääasiassa yksityisviestein, mikäli aiheesta harhaudutaan suurissa määrin, olivat ne sävyltään millaisia tahansa.

Sanaston käytössä virheiden tekeminen on aina sallittua. Keskustelijoiden on kuitenkin osoitettava halukkuutensa oppia käyttämään oikeaa sanastoa, mikäli asia nousee esille syystä tai toisesta. Samoin on parempi olettaa, että väärää sanastoa käyttävä tekee sen tietämättömyyttään, ei pahantahtoisuuttaan.

Törttöilystä seuraa ensin kaksi (2) ylläpidon törttöilijälle esittämää varoitusta. Jos vastaava huono käytös jatkuu, törttöilijä menettää määräajaksi luku- ja kirjoitusoikeudet keskustelualueelle. Määräajan kuluttua oikeudet palautetaan, ja mikäli törttöily ei jatku, asian annetaan olla. Ainoastaan trollit ja botit deaktivoidaan välittömästi.

Sääntöjen ja suuntaviivojen määrittelyn pyrkimyksenä on, että jokainen saisi äänensä kuuluville ja kokea olevansa osa Sukupuolikuuta. Vaikka emme voi taata Sukupuolikuusta täyttä turvapaikkaa (safe space), toivomme voivamme tarjota sukupuolivähemmistöjen edustajille tietoa, resursseja, vertaistukea ja hyvää yhteishenkeä mahdollisuuksien mukaan. Moderaattorit pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta yleinen viihtyvyys, luotettavuus ja informatiivisuus säilyisivät, ja moderaattoreille saa aina esittää parannusehdotuksia asiasta kuin asiasta.

Antoisia hetkiä Kuussa!


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm Su Joulu 10, 2017 3:20 pm, muokattu 6 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

Säännöt Empty Vs: Säännöt

Viesti kirjoittaja Khar lähetetty Ma Joulu 30, 2013 6:57 am

P.S. Koska foorumimme on vielä nuori (eli vailla rahoitusta) niin ylläpito suosittelee foorumin lukemiseen muuta selainta kuin Internet Exploreria sekä selaimeenne sopivan AdBlockerin käyttöä oman mukavuutenne maksimoinniksi.

Lataa Chrome: https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
AdBlock: https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=en

Lataa Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
AdBlock Plus: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/

Lataa Opera: http://www.opera.com/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/opera-adblock/?display=zh-CN

Lataa Safari: http://www.apple.com/safari/
Adblock: https://getadblock.com/

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa