Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä

2 posters

Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty 01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä

Viesti kirjoittaja Khar Ke Loka 23, 2013 11:30 am

Kokemuksia on yhtä monta kuin on kokijoita. Yhden ihmisen tarve ei aina vastaa toisen tarvetta. Sama pätee sukupuoliristiriidassa, dysforiassa ja prosessin läpikäymisessä.

Kuinka sitten tietää olevansa trans? Monet vastaavat, että "sen vain tietää" ja että keho ikään kuin kertoo, että tietyt sukupuolittavat osat eivät kuulu kehoon, tai ovat vääränmuotoisia. Joillain on haamuraajakokemuksia. Jotkut näkevät itsensä unissa säännönmukaisesti jonkun muun kuin syntymässä määritetyn sukupuolensa edustajana. Jotkut palloilevat epävarmoina kokemuksestaan, etenkin jos binäärin kumpikaan vaihtoehto (mies tai nainen) ei tunnu omalta. Toisille vasta hormonikorvaushoito tai jokin muu fyysinen tai sosiaalinen muutos tuo lopullisen varmuuden.

Transkokemusta on vaikea kuvailla kattavasti ihmiselle, jolla ei itsellään ole sukupuoliristiriitaa. Jotkut vertaavat sukupuolen kokemusta kivun kokemukseen – jos mikään kohta kehossa ei satu, siihen ei kiinnitä erityistä huomiota. Ristiriitaan liittyneekin voimakkaasti sellaisten asioiden tiedostaminen omassa ruumiissa ja psykososiaalisessa ympäristössä, jotka jäävät cissukupuolisilta automaattisiksi, oletusarvoisiksi asioiksi ja joihin täytyy erikseen kohdistaa tietoisuutta, jotta niiden olemassaolon syvempää merkitystä tulisi pohtineeksi. Osa on tiedostanut jonkinlaista ristiriitaa kehossaan ja/tai sosiaalisessa sukupuoliroolissaan jo varhaislapsuudessaan, osa lapsena, osa teininä, osa aikuisiällä, ja se, onko tuonut tätä ristiriitaa esille näkyvästi, vaihtelee myös.

Samoin kuin cissukupuolisen voi olla vaikea hahmottaa transkokemusta, transspektrille kuuluvan voi olla vaikea ymmärtää, millaista olisi elää ilman ristiriitaa tai olla taustaltaan sukupuolinormatiivinen. Prosessin läpi käyminen vaikuttaa merkittävästi dysforian kokemukseen jos ja kun saa juuri sellaista hoitoa, jota tarvitsee, ja jos sosiaalinen ympäristö on prosessille otollinen.

Dysforian kokeminen on sekin yksilöllistä. Joillain dysforia on erittäin syvää ja aiheuttaa päivittäistä tuskastumista, mahdollisesti masennusta ja ahdistusta, mutta jotkut eivät koe sitä ollenkaan – heille elämä ennen transitiota ei tunnu aktiivisen väärältä tai saa heitä voimaan huonosti, transitio eri sukupuoleen vain tuntuu vielä oikeammalta. Osalla dysforia rajoittuu vain keholliseen epämukavuuteen ja vääryyden kokemukseen, tai vaihtoehtoisesti lähinnä sosiaalisiin tilanteisiin, joissa tulee nähdyksi ja kohdelluksi eri sukupuolen edustajana kuin todellisuudessa on.

Sukupuolen mukainen kohtelu tarkoittaa eri kulttuureissa eri asioita, mutta vaikka kuinka kuviteltaisiin, etteivät ihmisten luetut, oletetut ja mahdollisesti tiedetyt sukupuoliominaisuudet vaikuta siihen, miten heidät kohdataan päivittäisessä elämässä, tosiasiassa kaikki se, mitä muista luetaan, ohjaa omaa toimintaamme vaihtelevilla asteilla ja eri tilanteissa eri tavoin. Jotkut pyrkivät olemaan tietoisia omasta sukupuolittavasta käytöksestään, ja tietoisuudella onkin tässä asiassa suurin merkitys, sillä vain sen kautta pystyy irtautumaan omassa sosiaalisessa ympäristössään normaaleiksi katsotuista ajatus- ja toimintatavoista. Suurin osa ihmisistä sukupuolittaa omalla suhtautumisellaan muita täysin tiedostamattaan.

Omasta transitiosta on väistämättä tehtävä itsensä näköinen matka. Vain henkilö itse voi todella tietää, millaisia korjaavia toimenpiteitä hän haluaa ja tarvitsee itselleen, jotta sukupuoliristiriita ja/tai dysforia helpottaisivat ja jotta hän voisi elää elämäänsä oikeaksi kokemassaan kehossa ja sosiaalisessa roolissa. Muunsukupuolisen on kiinnitettävä kenties binääriin kuuluvia enemmän huomiota siihen, mikä toivottu lopputulos on. Prosessiin hakeutuakseen ei kuitenkaan ole valmiiksi tiedettävä tarkalleen, mitä on tullut tavoittelemaan, pelkkä ristiriidan kokemus riittää.

On tärkeää muistaa, että sukupuolia on millä tahansa tavalla laskettuna monia, ja oli sitten cis tai trans, jokaisella on hieman eri tavalla värittynyt näkemys ja kokemus siitä, mitä mihinkin sukupuoleen kuuluminen tarkoittaa, muille ja itselle. Kenelläkään ei ole perustellusti oikeutta määritellä toisen ihmisen puolesta tämän sukupuolta tai sitä, mitä vaatimuksia tämän kuuluisi täyttää (oletetun tai tosiasiallisen) sukupuolensa perusteella. Asian voi ajatella niin yksinkertaisesti, että jos koet olevasi nainen, olet nainen; jos mies, olet mies; jos kumpaakin, olet kumpaakin; jos et kumpaakaan, et ole kumpaakaan. Kunkin kanssaihmisen vastuulla on tällöin käyttää sinusta sellaisia sukupuolittavia (tai sukupuolittamattomia) sanoja ja määreitä, jotka vastaavat kokemustasi. Tämä “etuoikeus” kuuluu kaikille, myös cissukupuolisille, joiden voi vain olla vaikea ymmärtää, että heidän kohdallaan oikeutta tulla nähdyksi ja kohdelluksi oman sukupuolensa edustajina ei kyseenalaisteta.

Yhteistä transspektrille kuuluville on siis se, että jonkinlainen sukupuoleen tai johonkin sen osa-alueisiin liittyvä ristiriidan kokemus on olemassa; näin ollen jos miettii transprosessiin lähtemistä, todennäköisyys sille, että on trans, on suurempi, kuin jos ei mieti. Jos harkitsee prosessia, siinä on jo kyllin hyvä syy hakea lähete. Vaikka tutkimuksista on runsaasti sekä negatiivisia että positiivisia kokemuksia, jokaisen kohdalla kokemus on yksilöllinen. Mihinkään lähete tai edes tutkimusjakson läpi käyminen ei velvoita, mutta saattaa antaa vastauksia siihen, miksi oma sukupuolikokemus askarruttaa.


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm Su Helmi 12, 2017 11:36 pm, muokattu 9 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Prosessin eteneminen

Viesti kirjoittaja Khar Ke Joulu 18, 2013 8:59 am

Transprosessin tyypillinen kaava

Pähkinänkuoressa:


 1. lähete
  - lähetteen hankinta lääkäriltä (yksityinen tai julkinen)
  - lähetteestä esikäynnille max. 3 kk (jos olet alle 23-vuotias) tai max 6 kk (yli 23-vuotiaat)
 2. TAYS tai HYKS: tutkimukset (6 kk – 2 v.)
  - esikäynti (yleensä sh)
  - psykiatri
  - sos. työntekijä
  - psykologi & psykologiset testit
  - läheistapaaminen
 3. hoitoneuvottelu; “tosielämän koe” (1 v.)
  - lähete hormonipolille
  - lähete ääniterapiaan/foniatriaan
  - (lähete kasvojen laserointiin (karvanpoistoon))
  - (lähete mastektomiaan)
  - (lähete hysterektomiaan)
  - (lähete ihotautilääkärille)
 4. hormonipoli (yl. 1-4 kk diagnoosin asettamisesta)
  - esikäynti + resepti
  - puolivuotistarkistus
  - vuositarkistus
 5. second opinion (1 v. diagnoosin asettamisesta)
  - hetunmuutospaperi (ja nimen-, jos ei vielä ole vaihtanut tai haluaa vaihtaa uudestaan tai lisätä nimen)
  - lähete genitaalikirurgiaan


Pidemmin:

Lähete

Kaikilla lääkäreillä on velvollisuus kirjoittaa pyydettäessä lähete transtutkimuksiin joko Helsingin (HUS) tai Tampereen (TAYS) yksikköön. Esimerkiksi terveydentilaa kartoittavia tutkimuksia tai psykiatrikäyntiä ei kuulu asettaa lähetteen saannin ehdoiksi. Kun lähete on saatu eteenpäin, saattaa joutua jonottamaan viikkoja tai jopa kuukausia ennen kuin saa yksikköön ajan.

Tutkimusyksiköt ja tutkimusjakso

Tutkimusjakso koostuu useista käynneistä, joiden aikana kartoitetaan tutkittavan elämäntilannetta. Jakson aikana tavataan sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijää, psykiatria ja psykologia. Tarkkojen käyntien määrä vaihtelee, mutta jonkinlaiset psykologiset tutkimukset käydään aina. Käyntien välissä kuluu tyypillisesti aikaa kuukausi tai useampia. Tutkimusjakson aikana on myös mahdollisuus läheistapaamiselle, jossa tutkittava voi tuoda itselleen läheisiä ihmisiä keskustelemaan tutkimusryhmän kanssa prosessin kulusta.

Hoitoneuvottelu

Tutkimusjakso päättyy hoitoneuvotteluun, jossa asetetaan transsukupuolisuusdiagnoosi, tyypillisimmin F64.0. Hoitoneuvottelun yhteydessä saa lähetteen hormonipoliklinikalle, kasvojen karvanpoistoon laseroimalla, sekä mahdollisiin kirurgisiin korjaaviin hoitoihin, genitaalikirurgiaa lukuun ottamatta. On myös mahdollista saada suositus maistraattiin nimenvaihtoa varten, sekä lähete puheterapeutille.

Hormonihoidot

Hormonihoidot voidaan aloittaa, kun on ensin käyty tarvittavissa verikokeissa, eivätkä muut terveydelliset syyt muodostu esteeksi. Hoitokontakti hormonipolilla säilyy yleensä noin vuoden, jonka aikana käydään puolivuotis- ja vuotuistarkistuksessa. Voidakseen vahvistaa juridisen sukupuolen korjaamisen, tutkittavan on esitettävä hormonipolilta saatu lausunto, jossa on todettu lisääntymiskyvyttömäksi.

Juridiset muutokset

Diagnoosin asettamisesta alkaa noin vuoden mittainen niin kutsuttu “tosielämän koe”, jolloin tarkoitus on alkaa elää oikeaksi kokemansa sukupuolen roolissa, mitä se sitten kenellekin tarkoittaa. “Tosielämän kokeen” jälkeen haetaan ns. “second opinion”-aika siihen tutkimusyksikköön, jossa ei käynyt tutkimuksia läpi. Tällöin tavataan toisen tutkimusyksikön psykiatri, joka sitten kirjoittaa puoltavan lausunnon juridisen sukupuolen vahvistamista (henkilötunnuksen muutosta) ja genitaalikirurgisia toimenpiteitä varten. Henkilötietojen muutos tehdään maistraatissa.

Kirurgia

Diagnoosin asettamisen jälkeen pääsee leikkausjonoon niihin toimenpiteisiin, joihin haluaa (esim. mastektomia, hysterektomia; jokaiseen on tietysti oma jonotusaikansa). Useimmat leikkaukset voidaan tehdä omalla paikkakunnalla. Joillekin kirurgisille toimenpiteille saatetaan asettaa terveydentilaan liittyviä ehtoja, kuten tupakoimattomuus tai painoindeksiraja. Genitaalikirurgia (esim. orkiektomia, vaginoplastia, metoidoplastia, falloplastia) on mahdollista vasta second opinion- käynnin jälkeen, ja ne suoritetaan tyypillisesti Helsingissä. Joidenkin tarpeelliseksi katsoma kasvokirurgia ei kuulu yleisen sairaanhoidon piiriin joten se on kustannettava itse, kaikki muut toimenpiteet sen sijaan kuuluvat.


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm Su Helmi 12, 2017 11:34 pm, muokattu 7 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Hinta-arvioita

Viesti kirjoittaja Khar Ke Joulu 18, 2013 9:48 am

Julkisen sairaanhoidon piiriin kuuluvat prosessiin liittyvät hoidot maksavat vain omavastuuosuuden verran.


 • mastektomia yksityisellä n. 5000 € (Sairaala KL/ Asko Salmi)
 • FFS 2000–12000 €/toimenpide (toimenpiteistä riippuen); yhteisarvio kattavasta kasvokirurgiasta n. 20 000€


Yksityisillä klinikoilla tehtävät operaatiot kuuluvat myös sairausvakuutuksen piiriin.

Lähteitä:
http://www.sairaalakl.fi/hinnasto/toimenpidehinnasto-helsinki
http://www.siluetti.fi/scripts/DBMNet.dll?Page?Name=KASVOKIRURGIA&LANGUAGE=0&EMN=SAIRAALAPUU&EMIID=42693
http://www.nordstromhospital.fi/hinnasto/index.shtml
http://www.kc-clinic.fi/hinnasto/esteettiset-hoidot-hinnat
http://www.christinasclinic.ee/Kauneuskirurgia


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm To Tammi 02, 2014 7:37 am, muokattu 4 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Jäähy tai hylsy

Viesti kirjoittaja Khar Ke Joulu 18, 2013 9:59 am

Jos hoitoneuvottelussa ei aseteta diagnoosia transsukupuolisuudesta ja haluat valittaa päätöksestä:

TAYS http://tays.fi/default.aspx?nodeid=18489&contentlan=1
HUS http://www.hus.fi/potilaalle/potilaan_oikeudet/valittaminen/Sivut/default.aspx

Valviran lisätietoja http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/muistutus_tai_kantelu

Apua muistutusten ja valitusten laatimiseen saa foorumilta.


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm To Tammi 02, 2014 7:08 am, muokattu 1 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Transitio takaisinpäin

Viesti kirjoittaja Khar Ke Joulu 18, 2013 11:36 am

Mikäli kokee jonkin prosessiin tyypillisesti kuuluvan muutoksen kuitenkin itselle sopimattomaksi mistä tahansa syystä, monesta fyysiestä muutoksesta on mahdollista "peruuttaa" lähelle lähtötilannetta. Hormonien kohdalla paljon riippuu siitä, kauanko korvausvalmisteita on käyttänyt. Vaihtelu yksilötasolla on jälleen otettava huomioon. Esimerkiksi hedelmällisyydestä ja sen säilymisestä ja/tai palautumisesta ei voi esittää kuin valistuneita arvauksia. Jotkut kohdun ja munasarjat omaavat ennen testosteronihoitoa hedelmälliseksi todetut saavat HRT:n (väliaikaisen tai pysyvän) lopettamisen jälkeen hedelmällisyytensä takaisin muuttumattomana.

Hormonikorvaushoidon pysyvät vaikutukset
- testosteroni: karvankasvu (kasvoissa ja vartalossa siihen asti, kun sitä on ehtinyt muodostua), äänenmurros
- estrogeeni: rintojen kasvu "naistyyppiseksi" (yksilöstä riippuen)

Tapoja transitioon kohti lähtötilannetta
- genitaalikirurgiaa voi tehdä myös jo ennestään operoiduille genitaaleille, samoilla rajoituksilla kuin yleensäkin tämäntyyppisessä kirurgiassa
- rintojen suurennos mastektomian jälkeen
- mastektomia estrogeenin kasvattamille rinnoille


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm Ke Tammi 29, 2014 3:08 am, muokattu 1 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Riskit, ei-toivotut tulokset ja muut mahdolliset ongelmat

Viesti kirjoittaja Khar Ke Joulu 18, 2013 11:42 am

Yleisiä ja/tai mahdollisia ongelmia fyysisissä muutoksissa (hetkellisiä ja pidempikestoisia)


 • Epärealistiset odotukset. Dysforiasta kärsivällä voi olla kova kiire päästä lähemmäs omaksi kokemaansa fyysistä ja sosiaalista kokonaisuutta, ja prosessin hitaus tekee kärsimättömäksi, jolloin saattaa tuntua, että mitään ei tapahdu ja että prosessi ei tuokaan tuloksia. Kaikki-tai-ei-mitään– ajattelu voi lannistaa ja luoda keskeneräisyyden ja/tai väliinputoamisen tuntemuksia. Kehon sukupuoliominaisuuksiin kohdistuvat odotukset saattavat myös huomaamatta sekoittua muihin kehoa kohtaan asetettuihin odotuksiin tai vaatimuksiin. Transitio ei niin ikään ratkaise muita ongelmia kuin ne, jotka johtuvat dysforiasta ja/tai muista ristiriidan kokemuksista, siis asioista, joihin prosessi tuo muutosta. Se kuitenkin usein helpottaa kaikkea olemista niin paljon, että muitakin ongelmia on helpompi käsitellä.

 • Itselle sopimattomat tavoitteet prosessista. Binäärinen mies-nais- jako ei vastaa todellisuutta sukupuolen kirjosta, mutta dominoi useimpia valtakulttuureja, jättäen binääriin kuulumattomat ulkopuolelle. Kaikki transihmiset eivät koe tarvetta käydä läpi prosessia niin kuin se tyypillisimmillään määritellään, kun identiteetin mukaiset sukupuolen osat poikkeavat standardista. Tällainen muunsukupuolinen saattaa silti kokea sosiaalista painetta käydä läpi joitain sellaisia muutoksia (sosiaalisia, fyysisiä, tai muita transitioon usein kuuluvia), joita ei lopulta koekaan omikseen. Muunsukupuolisuus on edelleen pitkälti näkymätöntä, minkä vuoksi voi olla vaikea löytää juuri omaa olemisen tapaa ja sijaintia sukupuolihimmelissä.

 • Sosiaalisen ympäristön negatiiviset reaktiot. Transsukupuolisuus on edelleen tabu miltei jokaisessa yhteisössä maailmalla, ja joillain on vaikeuksia ymmärtää tai hyväksyä sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Vaikka transitio yleensä tuo helpotusta dysforiaan, se saattaa myös asettaa prosessissa olevan tai sen läpi käyneen ihmisen haavoittuvaiseen asemaan, mikäli transition myötä ei enää ns. sulaudu massaan vaan erottuu jollain tavalla binäärisen sukupuolijaottelun luomista, usein painostavan normatiivisista standardeista. Tilastot kertovat synkkiä lukujaan siitä, kuinka huonosti jotkut transihmiset otetaan lähipiirissään vastaan, ja tällaisen syrjinnän kohtaaminen saattaa saada osan jopa katumaan prosessiin lähtöä – ei siksi, etteivätkö hoidot olisi olleet toivottuja ja tarpeellisia, vaan siksi, että ympäristö muuttuu niiden mukana vihamieliseksi tai peräti väkivaltaiseksi. Syy ei milloinkaan ole itse prosessissa, vaan ennakkoluuloisissa ihmisissä.

  hormonikorvaushoitojen (mahd.) ei-toivottuja vaikutuksia

  testosteroni
 • lisääntyneet riskit: migreeni, uniapnea, veren hyytymishäiriöt
 • iho-ongelmat (akne)
 • ääniongelmat, kurkun käheys
 • haju- ja makuaistin heikkeneminen (saattaa joillekin olla myös toivottua)
 • lisääntymiskyvyttömyys (kaikki eivät koe ongelmaksi)

  estrogeeni
 • lisääntyneet riskit: valtimo- tai laskimotukos, kuten syvä laskimotukos, veritulppa keuhkoissa (keuhkoembolia), sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • seksuaalinen haluttomuus ja dysfunktionaalisuus (kaikki eivät koe ongelmaksi)
 • lisääntymiskyvyttömyys (kaikki eivät koe ongelmaksi)

  leikkauskomplikaatiot ja muut toimenpideongelmat

 • sisäelinkirurgian ongelmat - tulehdusriskit, virtsaamisvaikeudet, vuoto
 • mastektomian ongelmat - dreenit, tuntoaisti, ihonalainen arpikudos, lisäkorjailujen tarve, mahdollinen nänni(e)n menetys (kuolio), keloidit tai muu vahva arpeutuminen (iholla tai sen alla)
 • genitaalikirurgia - leikkauskierteet, jatkuva dilaatio (vaginoplastia), hylkimisreaktiot (falloplastia)
 • karvojenpoisto - pitkäaikaisen laserhoidon arvet (pit scarring); sisäänpäin kasvaneet karvat ja muu ihon ärtyminen;


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm Ke Huhti 29, 2015 1:39 pm, muokattu 4 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Muunsukupuolisen transprosessi

Viesti kirjoittaja Khar Ke Joulu 18, 2013 11:57 am


Transprosessin toteuttaminen muunsukupuolisena

Kuten binääriin sopivat transmiehet ja -naiset, myös muunsukupuoliset ja/tai sukupuolettomat voivat käydä läpi virallisen transprosessin jomman kumman tutkimusyksikön kautta.

Mikäli on kokonaan riippuvainen julkisesta terveydenhuollosta, on vähemmän etuoikeutetussa asemassa suhteessa niihin, joilla on maksukykyä käyttää myös yksityisiä palveluja. Sekä binääriset että ei-binääriset saattavat syystä tai toisesta yhdistää virallisen, julkisen terveydenhuollon piirissä toteutettavan transition omaehtoisiin ja -kustanteisiin ratkaisuihin, esimerkiksi hormoneista tai leikkauksista, mahdollisuuksiensa mukaan. Julkisen puolen palvelujen käyttäminen vähentää jonotuksen tarvetta ja joissain tapauksissa mahdollistaa tutkimusten ulkopuolisen korjauksen (esim. mastektomia yksityisellä plastiikkakirurgilla). Osa hoidoista, sekä juridiset muutokset, kuitenkin edellyttävät diagnoosin saamista transpolilta. Myös binäärisenä, mutta ehkä erityisesti ei-binäärisenä, on hyvä miettiä jo ennen prosessiin lähtöä, millaisia korjauksia tai muutoksia tarvitsee.

TAYS vs. HUS

Molemmat tutkimusyksiköt ovat kokemusten mukaan vaihdelleet linjauksissaan. 2010-luvun alussa TAYS tunnettiin suopeammasta suhtautumisestaan binäärin ulkopuolelle sijoittuviin kokemuksiin, mutta syksyllä 2013 kävi ilmi, että erittäin monet (sekä binääriin sopivat että ei-binääriset) transihmiset jäivät diagnoositta vaihtelevien, yleensä melko vakaviin mielenterveydellisiin ongelmiin vetoavien syiden vuoksi. Helsingin yksikössä henkilöstö vaihtui aiemmin taajaan, mutta on nykyään vakiintumaan päin. Yleispätevää arviota muunsukupuolisuuteen suhtautumisesta on vaikea tehdä kummastakaan yksiköstä. Jäähylle joutuneiden taustoista tai tutkimusten kulusta ei tämän foorumin ylläpito ole löytänyt selkeää yhteistä tekijää.

Avoimesti muunsukupuolisena prosessiin?

Moni pohtii, kannattaako omasta sukupuolesta kertoa koko totuutta, jos ei sijaitse binäärissä. Näkyvyyden lisääminen muunsukupuolisille on itsessään hyvä tavoite, ja voi osaltaan auttaa luomaan ennakkotapauksia, joihin perästä tulevat voivat sitten vedota. On kuitenkin selvää, ettei kenenkään tule asettaa itseään ja hyvinvointiaan alttiiksi, mikäli vaarana on, että itselle tärkeät osat prosessista evätään avoimen binääriin kuulumattomuuden vuoksi. On kyllin monimutkaista elää maailmassa, jossa jää joka tapauksessa toiseutettuun asemaan – marttyyrius ei kannata, kun on muitakin tapoja vaikuttaa sukupuolen moninaisuuden näkyvyyden hyväksi. 

Yleisiä ohjeita ei kuitenkaan voida antaa. Kuten yllä todettua, ei diagnoosiin johtaneista sen enempää kuin keskeytetyistä tutkimuksistakaan ole noussut esiin mitään tekijää, jonka perusteella voisi vuorenvarmasti esittää väitteitä siitä, mitä kannattaa sanoa ja millä ajatuksella lähteä tutkimuksiin. Ainoa edes epämääräisesti paikkansa pitävä väittämä, jonka allekirjoittanut uskaltaa esittää, on, että tutkimukset sujuvat usein nopeammin ja mutkattomammin, mikäli jo tutkimuksiin lähtiessään osaa sanallistaa kokemuksensa ja on niin sanotusti varma sukupuolestaan. Kaikista muista “strategioista” tai taustatekijöistä on tiedossa niin ristiriitaisia lopputulemia, että yleistykset ovat käytännössä mahdottomia. Esimerkiksi monen kohdalla aikaisemmat psykiatriset hoidot on katsottu eduksi, koska on koettu, että on jo ollut hoidon piirissä ja pystynyt käsittelemään asioitaan, kun taas joidenkin kohdalla näistä hoitokontakteista on päätelty, että tutkittavalla on oltava (edelleen) niin vakavia mielenterveydellisiä ongelmia, ettei hänellä voi mitenkään olla kylliksi resursseja käydä transprosessia läpi.

Asetetun diagnoosin vaikutus hoitoihin

Tämänhetkisen tiedon mukaan Helsingin yksikkö ei yleensä myönnä lähetettä mastektomiaan tai muuhun kirurgiaan julkisella sektorilla, mikäli hoitoneuvottelussa asetettu diagnoosi on jokin muu kuin F64.0. Esim. F64.8 ei HUS:n asiakkaille oikeuta fyysisiin korjaushoitoihin. Osa on saanut F64.8:lla lähetteen hormonipoliklinikalle, osa ei, samoin kuin laserhoidoissa. On huomionarvoista, että diagnoosia voidaan myös muuttaa joko uudella hoitoneuvottelulla, tai jopa täysin yllättäen ja kysymättä. (Tätä kirjoittavalle ylläpidon edustajalle esimerkiksi diagnosoitiin vuonna 2011 TAYS:ssa alun perin F64.9, joka muuttui esimerkiksi hormonipolilähetteessä muotoon F64.0.)


Viimeinen muokkaaja, Khar pvm La Syys 16, 2017 2:51 pm, muokattu 3 kertaa

Khar
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Hormonien hinnat

Viesti kirjoittaja AneA To Tammi 02, 2014 7:17 am

Hormonivalmisteista saa vain peruskorvauksen, mikäli juridinen sukupuoli ei vastaa hormonivalmisteen implikoitua sukupuolta.

Nebido 137,14 €/4 ml (testosteroni 1000 mg) (peruskorvauksella 88,30 €)
Sustanon 9,10 €/1 ml (testosteroni 250 mg) (peruskorvauksella 5,08 €)
Testogel 50,39 €/30 x 5 g (testosteroni 50 mg/5 g geeliä, yhteensä 1500 mg) (peruskorvauksella 31,92 €)
Tostran 50,39 €/60 g (testosteronia 20 mg/g geeliä, yhteensä 1200 mg) (peruskorvauksella 31,92 €)

Progynova 8,44 €/3 x 28 x 1 mg (0,10 €/1 mg) (peruskorvauksella 4,65 €)
Progynova 12,68 €/3 x 28 x 2 mg (peruskorvauksella 7,41 €)

Androcur 52,05 €/50 mg x 50 (peruskorvauksella 33 €)

Tiedot Yliopiston Apteekki.
AneA
AneA
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


http://sukupuolikuu.foorumini.com

Takaisin alkuun Siirry alas

01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä Empty Vs: 01 “Olenko trans?”, transprosessin kaava ja muuta yleistä

Viesti kirjoittaja Sponsored content


Sponsored content


Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa